Φωτογραφίες επιλεγμένες από το αρχείο αρχαιολογικής φωτογραφίας της FOSPHOTOS.