Λέων

Μπορεί μια συμφωνία να ολοκληρωθεί ή να κλείσει με ένα πολύ θετικό τρόπο αυτές τις μέρες, με την πανσέληνο στον Ζυγό. Ίσως και μια νέα γνωριμία να εξελιχθεί σε συνεργασία ή σε συναισθηματική σχέση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος