Ιχθύες

Οι μέρες αυτές δείχνουν εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια.

Κάπως όμως σαν να παίρνεις τα πράγματα περισσότερο συναισθηματικά ή προσωπικά από ό, τι συνήθως. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12