Δίδυμοι

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον έκτο οίκο σου που αφορά την εργασία κυρίως.

Αλλά όχι μόνο.

Η διέλευση αυτή δείχνει ότι η καθημερινότητά σου θα γίνει περισσότερο λειτουργική και αρμονική, ότι πολλά πράγματα θα μπουν σε μια σειρά, αλλά και ότι η εμφάνισή σου θα ανανεωθεί. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος