Λέων

Η επικοινωνία σήμερα μπορεί να είναι άκρως προβληματική και ο Ερμής δεν βοηθάει καθόλου ως ανάδρομος. Καλύτερα να αναβάλλεις συμφωνίες για την άλλη βδομάδα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος