Λέων

Η όψη μεταξύ Αφροδίτης και Δία είναι εκπληκτική.

Αφορά κυρίως θέματα σχέσεων και έρωτα και δείχνει ότι αυτές τις μέρες μπορεί να ξεκινήσει κάτι νέο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος