Κριός

Η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και μπορεί αυτό να σε δυσκολεύει λίγο σήμερα.

Από την άλλη λειτουργεί και βοηθητικά ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το σπίτι σου και με τον-τη σύντροφό σου. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος