Παρθένος

Η όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα είναι λίγο δύσκολη και μπορεί να μην σου επιτρέπει να δεις καθαρά μια κατάσταση σε μια οικογενειακή σχέση, συγκατοίκηση ή συνεργασία.

Καλύτερα να είσαι προσεκτικός με τα συμπεράσματά σου και με την επικοινωνία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός