Αιγόκερως

Οι μέρες αυτές μπορούν να φέρουν μια νέα επαγγελματική συμφωνία.

Φαίνεται επίσης ότι ένας άνθρωπος ασκεί θετική επιρροή πάνω σου και ότι η επικοινωνία μαζί του μπορεί να φέρει ιδέες και λύσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Υδροχόος