Καρκίνος

Αυτές τις μέρες έχει σημασία η συμφωνία μεταξύ των πράξεων και των βαθύτερων αναγκών, συναισθημάτων και πεποιθήσεων σου.

Αν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει και αρμονία.

Αν όχι, τότε μάλλον υπάρχει πρόβλημα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων