Ζυγός

Ίσως αναλάβεις ένα νέο επαγγελματικό έργο που θα βελτιώσει το εισόδημά σου, γενικά οι οικονομικές διαπραγματεύσεις και τα σχέδια ευνοούνται. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός