Καρκίνος

Ο Ερμής κινείται σταθερά ανάδρομα στον τέταρτο οίκο σου, μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε θέματα οικογενειακά ή που αφορούν το σπίτι γενικότερα, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείς για κάτι σοβαρό, αντίθετα, μπορεί να έρθουν και πολύ θετικές εξελίξεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων