Λέων

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα στον Ζυγό, τον τρίτο οίκο σου δηλαδή.

Επειδή αυτός ο οίκος αφορά την επικοινωνία σου με τους άλλους, αλλά και τις συμφωνίες, θέλει κάποια προσοχή στις λεπτομέρειες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος