Παρθένος

Ο κυβερνήτης σου, Ερμής, είναι ανάδρομος στον οίκο των οικονομικών σου.

Αυτό δεν πρέπει να σε ανησυχεί, αντίθετα, ο μήνας έχει πολύ καλή εξέλιξη παρά την ανάδρομη πορεία του.

Θα έχει περιστασιακά κάποιες καθυστερήσεις, όμως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός