Κριός

Ένα θέμα που αφορά το σπίτι σήμερα μπορεί να έχει πολύ θετική εξέλιξη. Είναι πιθανό να αφορά μια οικονομική συμφωνία. Επίσης, φαίνεται ότι ένα οικογενειακό πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια ιδέα ή να σε στηρίξει. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος