Λέων

Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική σε συναισθηματικό επίπεδο, ίσως όμως όχι μόνο η μέρα, αλλά όλη η εβδομάδα. Επίσης μπορεί να αναλάβεις ένα δημιουργικό έργο και αν ναι, είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος