Δίδυμοι

Σήμερα μπορεί η διαίσθησή σου να μην λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οπότε καλό θα ήταν να μην είσαι εκατό τοις εκατό βέβαιος για τα συμπεράσματά σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος