Καρκίνος

Είναι πιθανό ένα φιλικό πρόσωπο να έχει οικονομικά θέματα και να αγχωθείς ή να νιώσεις την υποχρέωση να βοηθήσεις. Μέχρι εκεί που σε μπορείς όμως, για να μην χρειαστείς και εσύ βοήθεια μετά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων