Λέων

Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει ευκαιρίες να βελτιώσεις τα οικονομικά σου. Οι προσπάθειές σου θα δικαιωθούν και οι επιδιώξεις σου θα έχουν ομαλή εξέλιξη και αίσια έκβαση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος