Παρθένος

Πολλά καλά συμβαίνουν τελευταία στον οίκο που αφορά τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τη συντροφικότητα. Τα συναισθήματα είναι βαθιά, το πάθος μεγάλο, αλλά όλα αυτά θέλουν σωστή διαχείριση και όχι παρορμητικότητα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός