Ζυγός

Η πρακτική σου πλευρά έρχεται στην επιφάνεια. Σκέφτεσαι ξεκάθαρα, αναλυτικά και μπορείς να λύσεις προβλήματα αμέσως και αποτελεσματικά. Και για την εργασία οι προβλέψεις είναι θετικές.

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός