Δίδυμοι

Οι μέρες έχουν μια σχετική ένταση, η οποία προκύπτει από κάποιο συναισθηματικό θέμα.

Όταν δεν νιώθεις καλά, πρόσεχε την ανάγκη σου για άμεση ανακούφιση, η οποία μπορεί κάποιες φορές να σε οδηγεί εκεί που δεν θέλεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος