Λέων

Η επικοινωνία σήμερα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση.

Υπάρχει μάλλον έντονος συναισθηματισμός, ενώ τα μηνύματα είναι ασαφή. Αν δεν υπάρχει αίσθηση “σύνδεσης” προσωρινά είναι καλύτερα να αναβληθεί η επικοινωνία.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος