Δίδυμοι

Ίσως πρέπει να εξετάσεις ξανά έναν στόχο που είχες εγκαταλείψει. Τελικά μπορεί οι πιθανότητες που έχεις να φτάσεις κοντά του να είναι περισσότερες από όσες πίστευες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος