Λέων

Κάτι νέο και ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει αυτές τις μέρες στον συναισθηματικό τομέα ή στον επαγγελματικό, όπως μια νέα συνεργασία που μπορεί να έχει πολύ καλή εξέλιξη.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος