Υδροχόος

Πρόσεχε τις παθιασμένες και βιαστικές αποφάσεις που μπορεί να έχουν οικονομικό κόστος. Υπάρχουν όμως και πιθανότητες μιας καλής οικονομικής διαπραγμάτευσης.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες