Δίδυμοι

Καλό θα ήταν να αποφύγεις συζητήσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα σήμερα, π.χ. αν σκοπεύεις να ζητήσεις μείωση ενοικίου, δεν είναι και η καλύτερη μέρα, όπως επίσης δεν είναι και καλή μέρα για γραπτές ή προφορικές συμφωνίες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος