Καρκίνος

Υπάρχει μια ασάφεια στην ατμόσφαιρα, ίσως η επικοινωνία να είναι δύσκολη, μια ερωτική υπόθεση να είναι εκνευριστικά αξεκαθάριστη ή μια νέα γνωριμία να μην τα λέει ακριβώς όπως τα περίμενες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων