Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας popaganda.gr, στο εξής Popaganda. Η πρόσβαση και χρήση της Popaganda προΰποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.

Η Popaganda ανήκει στην εταιρεία ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ, η οποία τη διαχειρίζεται, και η οποία δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακαλούμε να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα Όρους Χρήσης προκειμένου να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η εξακολούθηση της πρόσβασης και χρήσης της Popaganda, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης της Popaganda, οφείλετε να μην κάνετε χρηση των υπηρεσιιών της και του περιεχομένου της. 

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ως περιεχόμενο της Popaganda εννοούνται, χωρίς περιορισμό, όλα τα αναρτημένα σε αυτην κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, σχέδια, εικονογραφήσεις, καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που παράγονται από τη ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ και φέρουν τα ανάλογα διακριτικά ή αναφορές, τα γραφιστικά στοιχεία και οι λογισμικές εφαρμογές.

Το περιεχόμενο της Popaganda αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ, καθώς και τρίτων, συνεργατών και φορέων, από τους οποίους η ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου της Popaganda και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ επέκτασιν, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου, περίληψης, διασκευής ή παράφρασης του περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή έργων που βασίζονται στο περιεχόμενο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της Popaganda έχει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Popaganda καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλεις να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Η ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της Popaganda, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Περαιτέρω, η ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ δεν εγγυάται ότι η Popaganda ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Popaganda υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

4α. Προσωπικά Δεδομένα

Για την εγγραφή του χρήστη στη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) των ενημερωτικών δελτίων της Popaganda (newsletters) ζητείται μόνο το email του (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας), το οποίο ο χρήστης παρέχει οικειοθελώς. Η Popaganda μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητές της, στο περιεχόμενο της και για την προβολή διαφημίσεων.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η Popaganda.

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του στη λίστα αλληλογραφίας της Popaganda, μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή. Ο σύνδεσμος για τη διαγραφή βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται από την Popaganda.

4β. Σύνδεσμοι

Η Popaganda περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των οποίων δεν ελέγχει. Η ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

4γ. Cookies 

Η Popaganda χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία της και για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας, τη σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Χρήσης Cookies της Popaganda εδώ.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της Popaganda, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της Popaganda και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσως

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσως ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 02/02/2019.

© 2019 ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.