Καρκίνος

Δεν ξέρουμε αν γνώρισες έναν άνθρωπο από το εξωτερικό που σου φτιάχνει τη διάθεση, αν μπήκες σε μια νέα σχέση ή αν ετοιμάζεις μια συνεργασία με το εξωτερικό ή ετοιμάζεσαι για ένα ταξίδι. Κάτι πάντως γίνεται σε αυτούς τους τομείς. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων