Παρθένος

Είναι μια πολύ καλή μέρα για συνεργασίες και για να προωθήσεις τους στόχους σου.

Ταξίδια και επαφές με το εξωτερικό είναι επίσης πολύ πιθανά σενάρια. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός