Ταύρος

Ίσως υπάρχει η ανάγκη έκφρασης αλλά παράλληλα και μια δυσκολία.

Επειδή η επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη σήμερα, μπορείς να προετοιμάσεις αυτά που θέλεις να πεις, αν πρόκειται να διεκδικήσεις κάτι ή να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι