Λέων

Σήμερα είναι δύσκολες οι συνεργασίες και δύσκολο γενικά να επικοινωνήσεις με άτομα στο επαγγελματικό περιβάλλον ή να συμφωνήσεις να έχεις μια κοινή γραμμή με κάποιον.

Καλύτερα να μην είσαι πολύ επίμονος-η, το αποτέλεσμα σε ενδιαφέρει, όχι το ποιος θα υπερισχύσει φυσικά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος